Göran Löfgren

  1. Projektledning

  2. Verksamhetsanalys, förstudier, modellering

  3. Coaching, mentorskap och utbildning

Projektledare & Coach

- verksam sedan 1985 inom IT & Miljö

I början av 80-talet utbildade jag mig till biolog på Göteborgs universitet, men efter att ha kompletterat denna utbildning med ett års ADB-studier hamnade jag 1985 av en slump i kollektivtrafikbranschen där jag under 4-5 år arbetade med IT-relaterade frågor. Kollektivtrafik är både ett intressant och viktigt område, men min stora passion för miljöfrågor drev mig så småningom in i miljöområdet.


Efter ett mellanspel som IT-konsult startade jag 1993 en egen verksamhet med inriktning på IT-verktyg för miljöanalys av produkter. Verktygen var baserade på LCA-metodik och jag kom att arbeta nära olika institut och lärosäten som b la Chalmers och IVL. På kundsidan fanns bl a företag ABB, Ericsson, SAAB, Vattenfall, Stora Enso och Akzo Nobel. Så småningom växte verksamheten och kom också att inkludera miljöledningssystem samt rena miljökonsultingtjänster.

I slutet av 90-talet blev det dock dags att söka nya utmaningar, och efter ett 2-årigt mellanspel som IT-konsult blev jag 2001 på anställd på AstraZeneca. Där arbetade jag fram till sommaren 2008 som projektledare för internationella projekt med anknytning till IT. Bl a drev jag ett femårigt program med syfte att standardisera och integrera forskningsdata mellan 10 olika forskningscentra i Sverige, England, USA, Kanada och Indien.


Sedan förra året arbetar jag återigen i egen firma, nu med inriktning på projektledning inom miljö och IT. En viktig uppdragsgivare är Samtrafiken i Sverige AB, och på deras uppdrag genomförde jag under under hösten 2008 en studie om kollektivtrafikens klimatpåverkan. Som en följd av detta uppdrag blev jag engagerad i Nätverket för Transporter och Miljö (NTM) och verkar sedan februari 2009 som ordförande för Resegruppen.


Under alla år har jag sysslat med utbildning i en eller annan form och från och med 2009 så är jag en av lärarna på Astrakan Utbildning.